News

HALALUBE LAUNCHING EXHIBITION AT PWTC 25th M’SIA PACK 10-13 JULY 2014

9

 

MAHA 2014 AT MAEPS, SERDANG 20-30 NOVEMBER 2014

 

HALALUBE SEMINAR TRAINING AT BEST WESTERN HOTEL PJ – 5th MAY 2015

 

HALALUBE SEMINAR TRAINING AT SUNWAY HOTEL SEBERANG JAYA PENANG – 8th MAY 2015

2